Björkören, hyresstuga

Suomeksi

In English

Hyresstuga, 6 pers. / 30 m², 1 rum, sovalkov och kök, i den separata båtskjulsbyggnaden finns en bastu och bastukammare. 

En låst bom finns över den lilla vägen som leder till Björkörens stuga. Bomnyckeln överlämns till hyresgästen med de andra nycklarna.

Bokningsvillkor för Björkören hyrestugan

Nyckelöverlämningsplats Sale Replot, Vallgrundvägen 1, 65800 Replot.

Ankomst kl 14.00 och avresa kl 12.00

Det finns 6 sovplatser i stugan; två våningssängar och en bäddsoffa med  2 sovplatser i stugan. Det finns madrasser,  
dynor och filtar i stugorna.

Dagspris 180€.

Ta med egna lakan eller sovsäck. Ifall du använder sovsäck ta med också underlakan och örngott.

Stugan är  försedd med elspis, matkärl för 6 personer köksredskap, elbelysning, kylskåp, kaffe- och vattenkokare.

Dricksvatten måste medtagas. 

I tvättrummet finns det en skild vattengryta. 
Tvättvatten skall antingen medtagas eller på sommaren kan användas regnvatten och/eller havsvatten och på vintern havsvatten.

På bastukaminen skall hällas bara sött vatten;
regnvatten, smält snö eller vatten man har tagit med. Häll aldrig havsvatten på bastukamin, då rostar det sönder!
 

Anmärkningsvärd :

 • Dricksvatten och toalettpapper bör medtagas.
 • Det finns ingen brunn.
 • Det finns inga tillgängliga tjänster i stugan.
 • Man bör alltid komma ihåg att stänga den olåsta bommen i början av Vargisvägen
 • Vägen till stugan plogas, men var beredd på förseningar vid kraftigt snöoväder. Snöarbetet på stugans gård tillhör hyresgästen.
 • Det är tillåtet att ta med sig sällskapsdjur till stugan.
 • SLUTSTÄDNING (rengöringsmedel/ material finns) utförs av hyresgästen.
  • Om slutstädningen inte har utförts enligt instruktionerna komeer 150€ at debiteras för städningen,
  • Mer information:
  • Martti +35850 316 1899
  • Kari     +358500 863009
  • Petri    +35840 5548048
  • panikenmokkitalkkari@gmail.com
  • Kontonummer: FI26 3131 1002 4063 08

1. Tillämpning

De här bokningsvillkoren tillämpas på avtalsförhållandet mellan kunden (hyresgäst) och Paniken Mökkitalkkareiden (hyresvärd och tjänsteleverantör) vid bokning och användning av hyresobjekt (reserverings- och hyresstugor, reserveringskåtor, bastur, eld- och tältplatser, lägerområden samt andra lokaler). Bokning av reserverings- och hyresstugor samt av reserveringskåtor behandlas som en bokning, även när det gäller övernattning i olika stugor/objekt. Bokningsvillkoren träder i kraft genast vid bokningstidpunkten och de tillämpas på avtalsförhållandet mellan kunden och Paniken Mökkitalkkareiden.

2. Godkännande

Genom att göra en bokning bekräftar kunden att han eller hon tagit del av och godkänner de här bokningsvillkoren.

3. Bokning

Bokningen görs i första hand som en nätbokning i webbutiken . Bokningen kan Paniken Mökkitalkkareiden bokningskalender www.paniken.fi, per telefon eller e-post. Bokningsanvisningarna finns på sidan för stugan på adressen . Kunden ska vara myndig. Bokningen är bindande.

4. Betalning och betalningsvillkor

Hela bokningen betalas på en gång. Bokningsavgiften ska betalas senast på fakturans förfallodag (30 dygn innan bokningen börjar). Om det är mindre än 30 dygn tills bokningen börjar ska bokningen betalas genast. Med bokningsbekräftelsen får kunden information om nyckeln och annan nödvändig information. Priserna inkluderar gällande mervärdesskatt. Rätten till prisändringar förbehålls.

5. Avbokning eller ändringar av tidpunkt, längd och inkvartering

5.1    En obetald bokning

Du kan avboka eller ändra bokningen före förfallodagen per e-post eller genom att ringa till Paniken Mökkitalkkarit. 
En utebliven betalning av fakturan är inte en annullering. Om fakturan trots en betalningsuppmaning inte har betalats överförs den till att skötas av indrivningsbyrån.

5.2    En betald bokning

En avbokning eller ändring av en betald bokning ska göras per e-post eller genom att ringa till Paniken Mökkitalkkarit. 

En avbokning eller ändring anses vara gjord vid den tidpunkt då Paniken Mökkitalkkarit får uppgifter om den. En avbokning eller ändring som gjorts per e-post anses ha anlänt då Paniken Mökkitalkkarit har tillgång till den i en terminal eller ett informationssystem under öppettider klo. 16.00, så att meddelandet kan behandlas. Om ett e-postmeddelande har anlänt till efter öppettiderna anses avbokningen ha anlänt följande dag.

Om kunden 
avbokar en betald bokning efter förfallodagen återbetalas den betalda avgiften endast om force majeure föreligger (till exempel om kunden eller nära anhörig insjuknar akut, råkar ut för en olycka eller dör). Vid insjuknande eller olycka ska ett läkarintyg skickas till Forststyrelsen inom 14 dagar efter avbokningen, till den adress som för Paniken Mökkitalkkari uppgett. Summor mindre än 20 euro (inkl. moms) återbetalas inte.

Om en avbokning på grund av en av de ovan nämnda orsakerna görs under vistelsen, återbärs inte bokningsavgiften. 

Det går att 
göra ändringar i en betald bokning senast 7 dygn innan bokningen börjar per e-post eller genom att ringa till Paniken Mökkitalkkarit under dess öppettider. Om ändringen gör att slutsumman som ska betalas stiger, skickas en ny faktura över ökningen av slutsumman till kunden. 

En ändring av bokningen mindre än 7 dygn innan bokningen börjar betraktas som en avbokning av en tidigare bokning och som en ny bokning.
Avgiften för en tidigare bokning återbetalas inte. 

6. Forststyrelsens rätt till avbokning

Om force majeure föreligger, kan Paniken Mökkitalkkarit upphäva bokningen. Då återbetalas bokningsavgiften i sin helhet till kunden. Övriga eventuella kostnader som tillkommer kunden på grund av att bokningsavtalet hävs ersätts inte. Paniken Mökkitalkkarit har rätt att upphäva en bokning om kunden inte har betalat fakturan för bokningen senast på förfallodagen. Kunden måste ändå betala hela fakturan för bokningen. 
Paniken Mökkitalkkarit har rätt att upphäva kundens bokning, om kunden i fråga inte följt reglerna för vistelse vid tidigare bokningar av hyresobjekt eller om kunden i fråga på annat sätt brutit mot avtalet om användning av hyresobjekten.

7. Nycklar

Kunden får nyckeln mot uppvisande av kvitto på betalningen vid platsen för hämtning av nycklar. Kunden returnerar nyckeln till stugan eller till ett annat bokat objekt genast efter vistelsens slut. För hyresobjekt i vildmarken ska nyckeln returneras inom en vecka efter vistelsen enligt anvisning. Om nycklarna inte returneras uppbärs en avgift på hundra (100) euro (inkl. moms).

8. Vistelse i hyresobjektet

Kunden har under den bokade perioden rätt att använda den bokade stugan eller bastun inklusive utrustning och de bäddplatser som ingår bokningen, eller en annan bokad lokal. Kunden bör ha med kvitto på betalningen samt bokningsbekräftelse för stugan som intyg över bokningen och betalningen. Kunden bör vara beredd på att uppvisa bokningsbekräftelsen och kvittot på betalningen för för Paniken Mökkitalkkari personal eller tillsynsmyndigheterna. 

I stugorna ska kunden ta hänsyn till andra som använder stugan och ge alla nattro klockan 23–06. Kunden ansvarar för sin del för ordningen i stugan och på gården. Rökning och störande bruk av alkohol är förbjudet i hyresobjekten. Varje hyresobjekt har separata regler för sällskapsdjur.

Ett hyresdygn är kl. 14.00–12.00.

9. Skadeersättningar

Kunden är skyldig att ersätta för Paniken Mökkitalkkari för skada som han eller hon orsakat stugan eller gården, lösöret eller gårdsområdet i anslutning till stugan, samt för skada som orsakas Paniken mökkitalkkarit till följd av att en annan besökare drabbas eller tjänsten inte kan användas.

10. Anmärkningar och klagomål

Eventuella klagomål ska alltid utan dröjsmål riktas direkt till för Paniken Mökkitalkkari. Om detta inte är möjligt eller om någon tillfredställande lösning på ärendet inte nås, eller om ett ersättningsyrkande hänför sig till ärendet, ska klagomålet inom en månad efter avslutad vistelse skickas skriftligen till adressen: panikenmokkitalkkari@gmail.com. Paniken Mökkitalkkari en period på en månad för behandling av respons.

11. Meningsskiljaktigheter och lösning av dessa

Meningsskiljaktigheter som gäller avtalet löses i första hand genom förhandlingar mellan parterna. Om kunden och Paniken Mökkitalkkarit inte når en överenskommelse, kan kunden kontakta konsumentrådgivningen (kkv.fi).  Kunden kan om så önskas föra tvistemålet till behandling hos konsumentklagonämnden. I sista hand löses meningsskiljaktigheter som hänför sig till avtalet i tingsrätt.

12. Övrigt att beakta

En viss kapacitet, det vill säga antal bäddplatser, för stugorna har angetts på webbplatsen eller på annat sätt. Denna kapacitet får inte överstigas. 

Paniken Mökkitalkkarit är inte skyldig att ersätta eventuella skador eller kostnader som orsakas kunden av naturförhållanden, såsom insekter, sorkar och möss eller oförutsägbara väderomslag.

Slutständing är hyresgästens ansvar och om de inta har gorts debiteras kunden 150€ inclusive moms städavgift.